ALGEMENE VOORWAARDEN - BY MIRNA


WANNEER JE EEN SHOOT BIJ BYMIRNA BOEKT, GA JE AKKOORD MET DE ONDERSTAANDE VOORWAARDEN.

 

ALGEMEEN

 1. OP DE GEMAAKTE FOTO'S VAN BYMIRNA ZITTEN AUTEURSRECHT. BYMIRNA BLIJFT TEN ALLE TIJDEN EIGENAAR VAN DE FOTO’S, MITS HIER ANDERE AFSPRAKEN OVER GEMAAKT ZIJN.

 

2. BYMIRNA IS BEKEND MET DE PRIVACY WET EN ZAL GEEN GEGEVENS VAN DE KLANT (ADRES, EMAIL, NAAM EN TELEFOONNUMMER) AAN DERDEN BEKEND MAKEN.

 

BEWERKING

3. BYMIRNA GEEFT VEEL AANDACHT AAN DE BEWERKING VAN DE BEELDEN. DAAROM WORDEN GEEN ONBEWERKTE ORIGINELE BEELDEN (RAW) GELEVERD.

 

4.HET IS NIET TOEGESTAAN OM DE BEELDEN ZELF TE BEWERKEN.

 

AANSPRAKELIJKHEID

5. BYMIRNA IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR LICHAMELIJKE EN/OF MATERIËLE SCHADE DIE VEROORZAAKT ZIJN TIJDENS EEN FOTOSHOOT, TENZIJ ER SPRAKE IS VAN GROVE SCHULD OF OPZET AAN DE ZIJDE VAN BYMIRNA.

 

BETALING

5. DE FACTUUR DIENT UITERLIJK 2 DAGEN VOORAFGAAND AAN HET PLAATSVINDEN VAN DE SHOOT TE ZIJN BETAALD. DE KLANT DIENT DE FACTUUR NA ONTVANGST TE CONTROLEREN OP EVENTUELE FOUTEN EN ONJUISTHEDEN. INDIEN BYMIRNA HET VERSCHULDIGDE BEDRAG NIET BINNEN DE GENOEMDE TERMIJN HEEFT ONTVANGEN, KAN DE SHOOT NIET PLAATSVINDEN.

 

6.MOCHTEN ER KLACHTEN ZIJN, DAN MOET DIT BINNEN 7 DAGEN NA ONTVANGST VAN DE BEELDEN DOOR BYMIRNA ZIJN ONTVANGEN. VERVOLGENS WORDT ER BEKEKEN IN HOEVERRE EEN TEGEMOETKOMING IN VORM VAN BIJVOORBEELD HERHALING VAN DE FOTOSESSIE MOGELIJK IS.

 

COMMERCIËLE EN ZAKELIJKE DOELEINDEN

 7.ALS JE EEN SHOOT BOEKT BIJ BYMIRNA GEEFT DE KANT TOESTEMMING DAT DE BEELDEN ONLINE GEBRUIKT MOGEN WORDEN VOOR COMMERCIËLE DOELEINDE, MITS VOOR OF TIJDENS DE SHOOT ANDERS IS AANGEGEVEN DOOR DE KLANT.

 

8.WANNEER BYMIRNA EEN BEELD NAAR EEN ANDER BEDRIJF WIL DOORSTUREN ZAL ER ALTIJD EERST TOESTEMMING WORDEN GEVRAAGD AAN DE KLANT.

 

9.DE KLANT IS VERPLICHT TOESTEMMING TE VRAGEN AAN BYMIRNA WANNEER DE KLANT DE BEELDEN DOOR WILT GEVEN AAN COMMERCIËLE (ONLINE) BEDRIJVEN.


ANNULERING

10.WANNEER DE KLANT BINNEN 1 WEEK VOOR AFGESPROKEN SHOOT DATUM DE SHOOT ANNULEERT, HEEFT BYMIRNA RECHT OP 20% VAN DE OVEREENGEKOMEN VERGOEDING, IN VERBAND MET MISGELOPEN INKOMSTEN.

 

11.WANNEER HET OP HET MOMENT VAN DE SHOOT SLECHT WEER IS (REGEN, EXTREEM KOUD OF SNEEUWVAL) WORDT DE SHOOT VERZET, IN OVERLEG MET BYMIRNA EN KLANT, WORDT ER EEN NIEUWE DATUM VASTGELEGD.

 

12.OOK KAN HET GEBEUREN DAT DE SHOOT VERZET MOET WORDEN VANWEGE ZIEKTE. DIT KAN TOT UITERLIJK 5 UUR VOORAFGAANT AAN DE SHOOT DOORGEGEVEN WORDEN, ER WORDT ALTIJD EEN NIEUWE DATUM AFGESPROKEN. MOCHT DE KLANT GEEN NIEUWE DATUM WILLEN AFSPREKEN, DAN WORDT HET EEN ANNULERING.

 

NAAMSVERMELDING

13.WANNEER DE KLANT BEELDEN ONLINE WILT PUBLICEREN (INSTAGRAM, FACEBOOK OF ANDERE SOCIAL MEDIA) DIENT DE KLANT ALTIJD DE NAAMSVERMELDING OF VERWIJZING BYMIRNA TE GEBRUIKEN.


PRIJZEN 

14. BYMIRNA HEEFT HET RECHT TEN ALLE TIJDEN PRIJZEN EN PAKKETTEN TE WIJZIGEN.