ALGEMENE VOORWAARDEN


WANNEER JE EEN SHOOT BIJ BYMIRNA BOEKT, GA JE AKKOORD MET DE ONDERSTAANDE VOORWAARDEN.

 

ALGEMEEN

 1. OP DE GEMAAKTE FOTO'S VAN BYMIRNA ZITTEN AUTEURSRECHT. BYMIRNA BLIJFT TEN ALLE TIJDEN EIGENAAR VAN DE FOTO’S, MITS HIER ANDERE AFSPRAKEN OVER GEMAAKT ZIJN.

 

2. BYMIRNA IS BEKEND MET DE PRIVACY WET EN ZAL GEEN GEGEVENS VAN DE KLANT (ADRES, EMAIL, NAAM EN TELEFOONNUMMER) AAN DERDEN BEKEND MAKEN.

 

BEWERKING

3. BYMIRNA GEEFT VEEL AANDACHT AAN DE BEWERKING VAN DE BEELDEN. DAAROM WORDEN GEEN ONBEWERKTE ORIGINELE BEELDEN (RAW) GELEVERD.

 

4.HET IS NIET TOEGESTAAN OM DE BEELDEN ZELF TE BEWERKEN.

 

AANSPRAKELIJKHEID

5. BYMIRNA IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR LICHAMELIJKE EN/OF MATERIËLE SCHADE DIE VEROORZAAKT ZIJN TIJDENS EEN FOTOSHOOT, TENZIJ ER SPRAKE IS VAN GROVE SCHULD OF OPZET AAN DE ZIJDE VAN BYMIRNA.

 

BETALING

5. DE FACTUUR DIENT UITERLIJK 2 DAGEN VOORAFGAAND AAN HET PLAATSVINDEN VAN DE SHOOT TE ZIJN BETAALD. DE KLANT DIENT DE FACTUUR NA ONTVANGST TE CONTROLEREN OP EVENTUELE FOUTEN EN ONJUISTHEDEN. INDIEN BYMIRNA HET VERSCHULDIGDE BEDRAG NIET BINNEN DE GENOEMDE TERMIJN HEEFT ONTVANGEN, KAN DE SHOOT NIET PLAATSVINDEN.

 

6.MOCHTEN ER KLACHTEN ZIJN, DAN MOET DIT BINNEN 7 DAGEN NA ONTVANGST VAN DE BEELDEN DOOR BYMIRNA ZIJN ONTVANGEN. VERVOLGENS WORDT ER BEKEKEN IN HOEVERRE EEN TEGEMOETKOMING IN VORM VAN BIJVOORBEELD HERHALING VAN DE FOTOSESSIE MOGELIJK IS.

 

COMMERCIËLE EN ZAKELIJKE DOELEINDEN

 7.ALS JE EEN SHOOT BOEKT BIJ BYMIRNA GEEFT DE KANT TOESTEMMING DAT DE BEELDEN ONLINE GEBRUIKT MOGEN WORDEN VOOR COMMERCIËLE DOELEINDE, MITS VOOR OF TIJDENS DE SHOOT ANDERS IS AANGEGEVEN DOOR DE KLANT.

 

8.WANNEER BYMIRNA EEN BEELD NAAR EEN ANDER BEDRIJF WIL DOORSTUREN ZAL ER ALTIJD EERST TOESTEMMING WORDEN GEVRAAGD AAN DE KLANT.

 

9.DE KLANT IS VERPLICHT TOESTEMMING TE VRAGEN AAN BYMIRNA WANNEER DE KLANT DE BEELDEN DOOR WILT GEVEN AAN COMMERCIËLE (ONLINE) BEDRIJVEN.


ANNULERING

10.WANNEER DE KLANT BINNEN 1 WEEK VOOR AFGESPROKEN SHOOT DATUM DE SHOOT ANNULEERT, HEEFT BYMIRNA RECHT OP 20% VAN DE OVEREENGEKOMEN VERGOEDING, IN VERBAND MET MISGELOPEN INKOMSTEN.

 

11.WANNEER HET OP HET MOMENT VAN DE SHOOT SLECHT WEER IS (REGEN, EXTREEM KOUD OF SNEEUWVAL) WORDT DE SHOOT VERZET, IN OVERLEG MET BYMIRNA EN KLANT, WORDT ER EEN NIEUWE DATUM VASTGELEGD.

 

12.OOK KAN HET GEBEUREN DAT DE SHOOT VERZET MOET WORDEN VANWEGE ZIEKTE. DIT KAN TOT UITERLIJK 5 UUR VOORAFGAANT AAN DE SHOOT DOORGEGEVEN WORDEN, ER WORDT ALTIJD EEN NIEUWE DATUM AFGESPROKEN. MOCHT DE KLANT GEEN NIEUWE DATUM WILLEN AFSPREKEN, DAN WORDT HET EEN ANNULERING.

 

NAAMSVERMELDING

13.WANNEER DE KLANT BEELDEN ONLINE WILT PUBLICEREN (INSTAGRAM, FACEBOOK OF ANDERE SOCIAL MEDIA) DIENT DE KLANT ALTIJD DE NAAMSVERMELDING OF VERWIJZING BYMIRNA TE GEBRUIKEN.


PRIJZEN 

14. BYMIRNA HEEFT HET RECHT TEN ALLE TIJDEN PRIJZEN EN PAKKETTEN TE WIJZIGEN. 


PRIVACYBELEID

 

Deze privacyverklaring in het kader van de AVG, is van toepassing op de diensten van BYMIRNA. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacy beleid te accepteren. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.


Op deze pagina kom je te weten welke gegevens worden verzameld, waarvoor deze gegevens gebruikt worden en hoe hiermee jouw gebruikservaring verbeterd wordt als je mijn website gebruikt. Stuur bij vragen of eventuele opmerkingen een email aan info@bymirna.nl

 

1. Over BYMIRNA

BYMIRNA is een eenmanszaak, gevestigd te Asten. Ik sta ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer . Ik ben verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

2. PersoonsgegevensBYMIRNA verwerkt je persoonsgegevens die je zelf mondeling, telefonisch of per email verstrekt, omdat je gebruik wil maken van haar diensten. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik (indien van toepassing voor het doel) verwerk:

 • Foto’s
 • Voor- en/of achternaam
 • Emailadres
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch contact
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op de website

 

3. Doel verwerking persoonsgegevens

BYMIRNA verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het laten zien van foto’s die ik gemaakt heb tijdens een opdracht (gerechtvaardigd belang) op mijn website, socialmedia, promotiemateriaal of face-2-face.
 • Het analyseren van jouw gedrag op de website ter verbetering, het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren (google analytics)
 • Het analyseren van jouw gedrag op de website ter verbetering, en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren (google analytics)
 • Jou te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Jou te informeren over wijzigingen van onze diensten
 • Jouw betaling af te kunnen handelen
 • Goederen en of diensten bij je af te leveren.

 

 

4. Bewaren persoonsgegevens

BYMIRNA bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens.

 

Contactgegevens: tot dat je mij verzoekt deze te verwijderen of totdat ik mijn activiteiten beëindig, waarbij geldt:

Personalia: 7 jaar (wettelijke verplichting)

Adres: 7 jaar (wettelijke verplichting)

Contactgegevens 7 jaar (wettelijke verplichting)

Persoonlijke online galerij: maximaal 1 jaar, of eerder; tot dat jij deze opzegt.

 

Foto’s op beveiligde externe harde schijf: De afgeleverde foto’s en RAW bestanden worden in het archief opgeslagen voor een onbepaalde tijd als back-up tot dat je mij verzoekt deze te verwijderen of totdat ik mijn activiteiten beëindig.

 

5. Delen van persoonsgegevens met derden

BYMIRNA verkoopt jouw gegevens niet en verstrekt deze uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid.

 

De gegevens die BYMIRNA ontvangt en verwerkt worden gedeeld met de volgende partijen waaronder mijn verwerkers:

 • Hosting van mijn website
 • Boekhouder
 • Back up
 • Beeldbewerkingssoftware
 • Diensten voor het versturen van bestanden, die mij helpen mijn foto’s te verzenden
 • Online communicatiemiddelen, waaronder e-mail en berichtendiensten
 • Betaaldiensten
 • Social media kanalen, waarop of waarin ik namen en foto’s plaats voor mijn eigen bereik en eventuele gesponsorde berichten met een groter bereik.

 

6. Cookiestatement

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt.

Een cookie is een klein bestandje dat door mijn website wordt meegestuurd en door jouw browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar mijn website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer.

Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.